"Fikri Hür, Vicdanı Hür, İrfanı Hür Eğitim Çalışanlarının Adresi"
image
Yönetici  Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği Hakkındaki Görüşlerimizi Bakanlığa İlettik
391 15 Mart, 2024

Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği Hakkındaki Görüşlerimizi Bakanlığa İlettik

         Yönetici  Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği Hakkındaki Görüşlerimizi Bakanlığa İlettik      

  01.03.2024 tarihinden yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle MEB beklentileri bir kez daha karşılayamamıştır. Sendikamızca eleştirdiğimiz noktaları başlıklar halinde sıralayacak olursak;

A- İmam Hatip Ortaokullarına müdür olabilmek için Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, Anaokullarına Okul Öncesi öğretmeni olma, İlkokullara da Sınıf Öğretmeni olma şartı getirilmesi bir takım sorunları da beraberinde getirecektir. Hâlbuki öncelik yukarıdaki branşlar denilseydi sorunun ortaya çıkmasını engellenebilirdi.

B- Yöneticiliğe yeniden görevlendirme kapsamında başvuruda bulunanlardan görevlendirmeye hak kazananlar, ilk defa yönetici görevlendirme kapsamında başvuruda bulunabilmesinin önünün açılması ilk defa sınav puanıyla başvuruda bulunacaklar arasında sorun oluşturacaktır.

C- Diğer alanlarda yapılan yüksek lisans ve doktora puan kapsamından çıkarılması öğretmenlerin ilgi duydukları alanda lisansüstü eğitim almalarını engelleyecektir. Bu bağlamda alanında yapılan lisansüstü eğitimle alanı dışında yapılan lisansüstü eğitime farklı puanlama yapılması öğretmenlerin lisansüstü eğitim yapmalarını teşvik eden bir uygulama olarak devam etmesi sağlanabilirdi.

D-Yöneticiliğe ilk atama da mülakatın kaldırılmamış olması, eski dönemde yaşanan keyfi tutumların devam etmesine yol açacaktır. Mülakat kesin olarak kaldırılması sınav puanına esas atama yapılmalıdır.

E- Öğretmenlerin veya yöneticilerin yazmış oldukları makaleye daha önceki yönetmeliğe belirli puan verilirken değişen yönetmeliğe göre artık puan verilmemesi yerine indeksli dergilerdeki yayınlara puan verilmesi, tek yazarlı veya bir akademik danışmanla birlikte yazılan bilimsel yayınlara puan verilmesi gerekirdi.

F- Marka, tasarım tescil, ulusal ve uluslararası projeler, ulusal ve uluslararası yarışma ve spor müsabakalarına katılmanın ek puan getirisinin olmaması bu tür faaliyetlerin okullarda değerli görülmemesine neden olacağı düşünülmektedir. Diğer taraftan sosyal etkinlikler, sosyal sorumluluk ve hayat boyu öğrenme kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere puan verilecek olması, Milli Eğitim Bakanlığı’nın birlikte protokol imzaladığı çeşitli vakıf ve derneklerle yapılacak çalışmalara puan verilecek olması okullarımızın bilimsel çalışma ve projelerin yerine daha çok bu tür protokollere yönelmesine neden olacaktır. Bu da bilimsel ve laik eğitime karşı bir uygulama şeklindeki değerlendirmelere kapı aralayacaktır.

G- İYEP, DYK, Evde Eğitim, Ders Dışı Eğitim ve Tercih Danışmanlığı bir önceki yönetmeliğe göre puanlama kapsamındayken değiştirilen yeni yönetmeliğe göre puanlama dışına çıkarılmıştır. İYEP, DYK, Evde Eğitim, Ders Dışı Eğitim uygulamalarının bu puanlama kapsamında kalması, özellikle evde eğitim ve İYEP kurslarına görevlendirme konusunda karşılaşılan problemlerin (gönüllü öğretmen bulunamaması, ücretli öğretmenlerle bu uygulamanın devam etmesi gibi) önüne geçirilebilirdi.

H- İkinci dönem atama için puan kriterlerinin büyük bölümünün hizmet yılı esasına dayandırılması, göreve yeni başlayan yöneticiler için dezavantaj olacaktır. Yöneticiliğin daha cazip hale getirilmesi için makam tazminatı ve ek ders gibi iyileştirmelerin acilen hayata geçirilmesi gerekmektedir.

 

Sendikamız tarafından 01.03.2024 tarihinde yürürlüğe giren MEB’e Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğine yönelik ilk değerlendirmelerimiz bunlar olup bakanlığımızın her yeni uygulamasının bir önceki uygulamayı mumla aratması anlayışının halen daha devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu üzülerek bir kez daha görmekteyiz. Daha nitelikli, paydaşların katılımıyla daha demokratik, laik ve katılımcı bir yönetmelik beklentimizi tekrar ifade ediyoruz.