"Fikri Hür, Vicdanı Hür, İrfanı Hür Eğitim Çalışanlarının Adresi"
image

İlkelerimiz

 • “Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” bir anlayışla bağımsız sendikacılık yapmayı vazgeçilmez ilke olarak benimsemişiz.
 • Hür ve eleştirel düşünceyi özümseyen, çok sesliliğe saygıyı garanti altına alan çalışmalar için varız.
 • Tüm eğitim çalışanlarının ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki kazanımları ile hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmeyi amaçlıyoruz.
 • Çalışma hayatında emektir en yüce değer ve onun da temeli liyakattir anlayışındayız.
 • Çalışanların insan onuruna yaraşır bir yaşantıya kavuşması için etik ilkelere uygun her türlü mücadeleden yanayız.
 • Eğitimde imkân ve fırsat eşitliği ile Bakanlığın başındaki ‘Millî’ takısı yalnızca yazıdan ibaret olmamalıdır, bütünüyle uygulamada olmalıdır kararlılığındayız.
 • Sendikacılığın zaaflar üzerine kurulmasına, ayrımcılığın ve ötekileştirmenin teşkilatlanma yöntemi olarak kullanılmasına karşıyız.
 • Hiçbir şekilde siyasetin güdümünde olmayacağız, siyaset mahfilini ancak çalışanın sesini duyurma ve hak arama mecrası olarak görme tarafındayız.
 • Başkalarında yanlış gördüklerimiz ve eleştirdiklerimizi yapma tekrarına düşmeyecek bir sistem oluşturma iddiasındayız.
 • Kişilerin ve kurumların ilkeleri gölgelemediği bir kadro hareketi başlatıyoruz.
 • Hürriyetçilik her noktada şiarımızdır. Zira özgürlük de, irade beyanı da kutsaldır.
 • Mücadelemiz memurun vicdanının yanı sıra cüzdanının da hür olması mücadelesidir.
 • Düşüncenin gümrük denetçiliği bindiğimiz dalı kesmektir. Dijital dönüşüm sürecini okumak farklı fikirlerin bereketini toplumsal faydaya katabilmekle mümkün olur.
 • Aslolan millettir, devlet dahil tüm kurumlar milletin devamlılığı ve refahı içindir. Ki uygarlık da örgütlü mücadelenin tohumları arasında yeşerir.
 • Hayat hakkın mücadele azmin kadardır. Ki tüzüğümüz mücadelemizin manifestosudur.
 • Sizleri örgütlenme hürriyetine çağırıyoruz; ant olsun özgürlüğe...