"Fikri Hür, Vicdanı Hür, İrfanı Hür Eğitim Çalışanlarının Adresi"
image
Rekabet Kurumuna Şikayet Banka Promosyonu
158 20 Mart, 2023

Rekabet Kurumuna Şikayet Banka Promosyonu

REKABET KURUMU BAŞKANLIĞINA

Sendikamız üyelerini de içerir kamu görevlilerinin aylık ücretleri, Maliye Bakanlığı muhasebat Genel Müdürlüğünün 6 nolu genel tebliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde bankalar vasıtasıyla ödenmektedir. Bu amaçla kamu kurumu ve kuruluşları ile bankalar arasında aylık ve ücret ödeme protokolleri yapılmakta, bu protokol çerçevesinde verilecek bankacılık hizmetlerinin yanı sıra promosyon adı altında ayni veya nakdi ek mali imkânlar da sağlanmaktadır. 2007/21 sayılı Başbakanlık genelgesinin aylık ücretlerin hangi banka aracılığı ile ödeneceği ise; il ve ilçe Milli Eğitim müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlar marifetiyle yapılan ihalelerde belirlenmekte ve imza altına alınmaktadır. Ülkemizde son yıllarda meydana gelen yüksek enflasyonist ortamda, geçmiş dönemlerde yapılan promosyon anlaşmalarının düşük seviyelerde kalması nedeniyle kamu çalışanları açısından kayıplar oluştuğu göz önüne alınarak; il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerince, gerek eski anlaşmaların yenilenmesi ve gerekse biten anlaşmaların yerine kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca yeni promosyon ücretlerinin belirlenmesi için bankalar arası ihalelere çıkılmaktadır. Ancak gerçekleştirilen ihalelerde üzülerek görülmektedir ki; geçmiş yıllarda bankalar arası yoğun bir rekabete sahne olan ihalelerde verilen yeni teklifler, bırakın enflasyon oranında artmayı geçmiş yıllarda verilen promosyon tekliflerinin dahi altında kalmaktadır. Bankaların rekor karlar açıkladıkları bu dönemde ve de oluşan enflasyonist ortama rağmen, daha önce yoğun rekabete sahne olan promosyon ihalelerinde verilen düşük ve birbirinin aynısı teklif rakamları; bankaların, haricen anlaşarak, ihaleleri rekabet kanununa aykırı şekilde manipüle ettiklerinin ve kamuyu zarara uğrattıklarının açık kanıtıdır. Yukarıda arz ettiğimiz nedenlerle, kamu görevlilerinin aylık ve ücret ödemenin uygulanacak promosyon ödemelerinin belirlenmesi için kamuda düzenlenen ihalelere, rekabet kanununa aykırı şekilde önceden anlaşarak, aynı oranlarda düşük teklif vererek, kam çalışanlarını ve kamuyu zarara uğratan bankalar hakkında, anlaşma ve/veya uyumlu eylem içerisinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlali nedeniyle, şikayetimiz uyarınca kurumumuzca soruşturma açılması ve iş bu soruşturma sonunda kanunda belirtilen cezalarının uygulanması için; Gereğini üyelerimiz adına talep ederiz.