"Fikri Hür, Vicdanı Hür, İrfanı Hür Eğitim Çalışanlarının Adresi"
image
Okul Öncesi Öğretmenlerimizin Yaşadığı Sıkıntıları ve Çözüm Önerilerimizi Bakanlığa İlettik
416 15 Mart, 2024

Okul Öncesi Öğretmenlerimizin Yaşadığı Sıkıntıları ve Çözüm Önerilerimizi Bakanlığa İlettik

         Okul Öncesi Öğretmenlerimizin Yaşadığı Sıkıntıları ve Çözüm Önerilerimizi Bakanlığa İlettik

         Okul öncesi eğitim; çocukların gelecekleri için, onların öğrenme, anlama kapasitelerini artırmak, gelişim sürecini hızlandırmak için çok önemli bir basamaktır. Bu dönemde çocukların eğitim gördükleri yapılar da çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimleri açısından oldukça önemlidir.

          Bu hususlar göz önüne alınarak okul önce öğretmenlerin yaşamış olduğu problemleri de çözmek de oldukça mühimdir. Sendikamıza ulaşan problemler ve bu problemlere ilişkin önerdiğimiz çözüm önerilerini sıralarsak;

1. Diğer branş öğretmenleri maaş karşılığı15 saat derse girerken okul öncesi öğretmenleri maaş karşılığı 18 saat derse girmesi ücret adaletsizliğine yol açmaktadır. Bu durumun eşitlenip okul öncesi öğretmenlerine özel hizmet tazminatı verilmesi gerekmektedir.

2. Okul öncesi öğretmenleri teneffüs ve mola sorununu her gün yaşamaktadır. 5 saat kesintisiz bir şekilde hiçbir dinlenme anı olmadan, kendi zaruri ihtiyaçlarını bile görebilecekleri bir süre olmadan ders yapmaktadırlar. Bu durum beraberinde birçok problemi getirmektedir. Bunun için teneffüs ve mola ihtiyacının karşılanması için ivedilikle bir düzenleme yapılmalıdır.

3. Ders saati süresi sorunu: İlkokul, ortaokul, lise gibi bütün eğitim kademelerinde 40 dakikalık ders süresi ve 10 dakikalık teneffüs süreleri varken okul öncesi eğitimde bir ders saati 50 dakikadır. Herhangi bir teneffüs ya da mola zamanı ise yoktur. Çocukların dikkat ve ilgi süreleri yaş seviyeleri küçüldükçe azalır. Oysa burada eğitim bilimlerinin tam tersi bir iş yapılmaktadır. Okul öncesi eğitimde ders saati süresi daha kısa olmalıyken daha uzun tutulmuştur. Bu durum karşısında bilimsel temellere uygun bir düzenleme yapılmalıdır.

4.Sınıftaki çocuk sayısı ve yardımcı personel sorunu: Eski yönetmelikte “bir okul öncesi sınıfında en fazla 20 öğrenci olması esastır” yazarken yeni yönetmelikle bu sayı 25-30 öğrenciye kadar çıkmaktadır. Bu durum karşısında bir öğretmenin tek başına verimli olması beklenemez. Bunun için ivedilikle yardımcı personel ve yardımcı abla istihdamı gerçekleştirilmelidir.

5.Yardımcı kaynak sorunu: Okul öncesi eğitim çocuğun okulla ilk tanıştığı, ilgi ve becerilerini geliştirme imkânı bulduğu yerdir. Muhakkak ki taş, çamur, yaprak gibi pek çok doğal nesne materyal olarak kullanılabilmektedir. Ancak çocuğun kitapla tanışması, kitabı keşfetmesi, onu yazarak, çizerek değiştirmesi çok farklı ve özel bir olaydır. Ancak okul öncesi eğitimde kullanılabilecek Bakanlık destekli yeterli kaynak yok denecek kadar azdır. Bu sebeple çocukların gelişimi açısından yeterli düzeyde yardımcı kaynak desteği sağlanması zaruridir.