"Fikri Hür, Vicdanı Hür, İrfanı Hür Eğitim Çalışanlarının Adresi"
image
Neden Hür Sen?
227 01 Nisan, 2024

Neden Hür Sen?

Neden Hür-Sen?
 
*Sarı sendikacılık anlayışını ve benzerlerini kökten reddediyoruz.
 
*Hür karakterimiz gereği, sendika organlarımız ve üyelerimiz dışında herhangi bir otorite tanımıyoruz.
 
*Hareket noktamız, temsil ettiğimiz üyelerimiz ve kamu çalışanlarının menfaatleri ile ülke yararıdır. Üyelerimiz ve kamu çalışanlarının menfaatlerini hak hukuk ekseninde koruyoruz ve koruyacağız.
 
*Doğru, kimden ve nereden gelirse doğrudur. Peşin hükümlü, bağnaz her türlü anlayışı yanlış ve marazlı olarak görüyor; buradan hareketle kurum, kuruluş ve şahıslara karşı hiçbir ön yargı taşımıyoruz. 
 
*Gerek üyelerimiz gerekse ülke sorunları ile ilgili bir cümle kurarken, bir eylem organize ederken, herhangi bir üst akıl ne der, şahsi menfaatlerimiz zarar mı görür, endişesi taşımıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki varlık sebebimiz; üyelerimizin, tüm kamu çalışanlarının hakları, ülkemizin, milletimizin ebedîvarlığı ve huzurudur.
 
* Tüm hareket ve kararlarımızda şahsi egoları bir kenara bırakıp ORTAK AKLI esas alıyoruz. Ben bilirimci her türlü anlayışı, dayatmacı ve antidemokratik olarak görüyoruz.
 
*Milli ve manevi değerlerimizi, milletimizin inandığı tüm kıymet hükümlerini saygıdeğer olarak görüp demokratik, milliyetçi, Atatürkçü ve vatansever bir anlayış ile herkesi ve her kesimi kucaklamayı, birleştiriciliğin temeli olarak görüyoruz.

*Sendikacılığı evrensel kriterleri dikkate alarak yapmak, kamu çalışanlarını hak ettiği ekonomik refah ve sosyal haklara ulaştırmak, kurumsal ahlakı asla unutmadan davranmak, ilkeli duruş, söze sadakat, kendinden ve geleceğinden emin, şahsiyetli kamu çalışanı, ülke istikbali ve ortak haklarımız önceliklerimizdir. 

*Sendikamızın tüm iş ve işlemlerinden bütün üyelerimizin haberdar olması, hesap verilebilirlik ve şeffaflık yolunda temel düsturumuzdur.
 
* Üyelerimizin ve kamu çalışanlarının kurumlarında yaşayacakları sorunlar karşısında kafamızı kuma gömmek, adamsendecilik yapmak yerine kanun hükümleri çerçevesinde yanlarında bulunuyor; bu doğrultuda, gerekirse meydana inmekten, gereken demokratik tepkileri oluşturmaktan asla
 imtina etmiyoruz.
 
Gelin bir ve beraber mücadele edelim. Çok daha iyisini, çok daha güzelini hak ediyorsunuz. 
Bir olalım, iri olalım, diri olalım.