"Fikri Hür, Vicdanı Hür, İrfanı Hür Eğitim Çalışanlarının Adresi"
image
01 Ağustos, 2023

Kars 1 Nolu Şube Başkanlığı 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı

MERKEZ İL SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA

KARS

Hürriyetçi Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası (Hürriyetçi Eğitim Sen) Kars 1 No'lu Şubesi'nin 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı Hürriyetçi Eğitim Sen Ortakapı Mahallesi Şehit Yusuf Bey Caddesi Kat:3 Daire:45/14 Kars Merkez Ofisimizde 26.08.2023 tarihinde saat 13.00'da salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 27.08.2023 tarihinde aynı yer ve saatte aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

          Toplantı izinlerin verilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğinizi arz ederim.

GÜNDEM MADDELERİ;

1. Katılan üyelerce hazirun listesinin imzalanması.

2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

3. Başkanın açılış konuşması.

4. Divan heyetinin oluşturulması.

5. Gelir gider durumu ve faaliyet rapolarının okunması.

6. Kurucu yönetim kurulunun ibrası.

7. Zorunlu organların seçilmesi.

8. Diğer yazılı ve sözlü önergeler ile dilek, temennilerin görüşülmesi.

9. Kapanış.