"Fikri Hür, Vicdanı Hür, İrfanı Hür Eğitim Çalışanlarının Adresi"
image
14 Nisan, 2022
Değerler Eğitimi Nedir, Neden Önemlidir?

Aziz DOĞANOĞLU

Yazdı

(3)

Değerler Eğitimi Nedir, Neden Önemlidir?

Değerler, aklın ve kalbin birlikte uyum içinde olması şeklinde tanımlanabilir. 
Ahlaki, kültürel, ruhsal, toplumsal ve bireysel alana ilişkin uygun duyarlılık geliştirmeyi ve bunları içselleştirmeyi içerir. Toplumsal ve insani değerler insan yaşamının en önemli yanını oluşturur. Sevgi, cesaret, dostluk, yardımlaşma, temizlik, saygı, doğruluk, nezaket ve benzerleri önem verilen toplumsal değerlerdir. 

Değerler toplum için önemlidir, değerlere uygun davranan insanlar da toplum gözünde değerlidir. Değerler sadece günlük eylem ve davranışlarımıza rehberlik eden ilke ve ölçütler olmaları bakımından değil, genel yaşam tarzımızı ve yönünü etkileme, belirleme açısından da önemlidir. Bu belirleme, seçeceğimiz meslekten, ülkesi veya insanlık için özveride bulunmaya, nasıl bir anne veya baba olacağımıza kadar geniş ve önemli bir alanı kapsar. Değerler Eğitimi yoluyla toplumsal yaşantımızın temel yapısını oluşturan; yardımlaşma, dürüstlük, sorumluluk, sevgi, saygı, hoşgörü, barış, özgüven v.b gibi kazanımları insanlarımıza kazandırmak amacıyla yapılan çalışmalardır.

Okul öncesi eğitimden başlayarak çocuklarımızın akademik becerilerinin yanında toplumsal değerlere de yer verilmelidir. Okul öncesi dönemde kendine güvenme, sorumluluk alma, sorumluluklarını yerine getirme, bir göreve başlama/ görevi tamamlama, takım çalışması, yalan söylememe, nezaket kelimelerini kullanma gibi değerlerin kazandırılması çocuğun tüm yaşamı boyunca kullanacağı becerileri de beraberinde getirir. İyi bir değerler eğitimi çocuğun kişilik gelişimi kadar akademik başarısını da olumlu etkileyecektir.


Peygamber Efendimiz(SAV) bir hadisinde;

“Sana zulmedeni affet. Sana küsene git, sana kötülük yapana iyilik yap. Aleyhine de olsa hakkı söyle.” buyuran Efendimiz, herkesin kolay kolay yapamayacağı ama yaptığı takdirde büyük mükâfat kazanacağı adalet, hoşgörü ve tevazu gibi güzel değerleri öğütlemektedir.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’te;

"Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize tahsilin hududu ne olursa olsun, en evvel, her şeyden evvel Türkiye'nin istiklaline, temeli benliğine, milli geleneklerine düşman olan unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir."

 "Türkiye Cumhuriyeti’nin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk’ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, ey Türk Çocuğu, o kabahat da senin değil, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin!.. Bu belli. Fakat zekanı unut!.. Daima çalışkan ol!” diyerek  değerlere sahip çıkmanın önemini ortaya koymuştur.

‘Doğru ve iyi olanı bilmek ile doğru ve iyi olanı yapmak arasındaki en önemli bağlantı, doğru ve iyi olanı yapacak bir karaktere sahip olmaktır. ‘

Sonuç olarak ulaşılması hedeflenen amaçlar:

1.     İyi karakterli bireyler yetiştirmek, temel değerleri pekiştirmek;

2.     Çocukların kendilerine ve topluma yararlı olacak sevgi, saygı, arkadaşlık, dostluk, yardımlaşma, paylaşma, sorumluluk, dürüstlük değerlerini kazanmalarını sağlamak;

3.     Çocukların farklı değerlerin üzerinde düşünmelerine, düşüncelerini ifade etmelerine ve kazandıkları değerleri davranışa dönüştürmelerine fırsat tanımaktır.