"Fikri Hür, Vicdanı Hür, İrfanı Hür Eğitim Çalışanlarının Adresi"
image
Hürriyetçi Eğitim Sen Balıkesirden Üniversitedeki Akademik Personele Uygulanan Mobbing İçin Basın Açıklaması
378 07 Temmuz, 2024

Hürriyetçi Eğitim Sen Balıkesirden Üniversitedeki Akademik Personele Uygulanan Mobbing İçin Basın Açıklaması

Balıkesir Üniversitesi Akademik Personeline Kadro Tahsisinde Haksızlık ve Mobbing

Hürriyetçi Eğitim Sendikası olarak, Balıkesir Üniversitesi'nde yaşanan kadro tahsis sorunlarına ilişkin endişelerimizi ve itirazlarımızı kamuoyu ile paylaşma gereği duyuyoruz. Üniversitemizde akademik personele yönelik adil ve şeffaf olmayan kadro tahsisi uygulamaları, eğitim camiamızın huzurunu ve çalışma barışını ciddi şekilde zedelemektedir. Bu doğrultuda üniversitemizde görev yapan akademik personelimizin maruz kaldığı mobbing ve özlük haklarının gasp edilmesi hususunda kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz.

Balıkesir Üniversitesi’nde gözlemlediğimiz üzere, akademik personelin kadro tahsislerinde liyakat ve objektif kriterler yerine kişiye özel uygulamaların yapıldığı akademik kadro tahsisinde haksızlıklar olduğu ve bu durumun üniversitemizin itibarını zedelediği ortadadır. Akademik kadroların objektif kriterler yerine keyfi ve kişisel ilişkiler doğrultusunda dağıtılması, üniversitemizdeki adalet duygusunu sarsmış, pek çok akademik personelin moral ve motivasyonunu düşürmüştür.

Bu keyfi uygulamalar neticesinde birçok akademik personel, özlük haklarından mahrum bırakılmakta ve çeşitli şekillerde mobbinge maruz kalmaktadır. Haksız yere kadro tahsisi yapılmayan akademik personel, görevlerini yerine getirirken psikolojik baskı ve ayrımcılıkla karşı karşıya kalmakta, bu durum ise hem çalışma verimliliğini düşürmekte hem de kişisel ve mesleki gelişimlerine zarar vermektedir.

Hürriyetçi Eğitim Sendikası olarak, Balıkesir Üniversitesi yönetimini, bu haksız uygulamalara derhal son vermeye ve akademik kadro tahsisinde şeffaf, adil ve objektif kriterler belirlemeye davet ediyoruz. Ayrıca mobbing iddiaları ciddiyetle ele alınmalı ve bu konuda gerekli önlemler ivedilikle alınmalıdır. Üniversitelerimiz, bilim ve eğitim yuvalarıdır; bu kurumlarda çalışan akademik personelin huzur ve güven içerisinde çalışmalarını sürdürmeleri, eğitim kalitesinin yükseltilmesi adına hayati öneme sahiptir.

Hürriyetçi Eğitim Sendikası olarak, Balıkesir Üniversitesi'nde görev yapan üyemiz olsun ya da olmasın tüm akademik personelin yanında olduğumuzu, onların hak ve hukuk mücadelesinde her zaman destekçileri olacağımızı belirtmek isteriz. Akademik özgürlük ve adaletin sağlandığı, bilimsel çalışmaların özgürce yürütülebildiği bir üniversite ortamı için mücadelemizi sürdüreceğimizi ve bundan sonraki süreçte gerçekleşecek tüm hukuksuzlukların takipçisi olacağımızı beyan ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.