"Fikri Hür, Vicdanı Hür, İrfanı Hür Eğitim Çalışanlarının Adresi"
image
Sınav Görevi Cezasına İtiraz Ettik
303 14 Nisan, 2023

Sınav Görevi Cezasına İtiraz Ettik

Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi 12/08/2016 tarihli ve 8649147 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. Yönergenin “Sınavlardan yasaklama ve sorumluluk” başlıklı 43. maddesinin 4. fıkrasında “Genel Müdürlükçe hazırlanan sınav görevlilerinin görevlerini belirtir doküman doğrultunda usul ve esaslara aykırı hareket ettiği belirlenen salon görevlileri ile güvenlik talimatına uygun hareket etmeyen sınav evrakı nakil/koruma görevlileri ve bu Yönergede belirtilen görevlerini yerine getirmeyen tüm görevliler hakkında ilgili disiplin yönetmeliğine göre işlem yapılır. Bu görevlilere bir yıl süreyle, tekrarı hâlinde Bakanlığın yaptığı sınavlarda beş yıl süreyle sınav görevi verilmez.”denilmektedir.

Sınavlarda, salon görevlisi olarak görev alan öğretmenlerden bazıları özellikle büyükşehirlerdeki yoğun trafiğe bağlı olarak zaman zaman görevlerine geç kalmaktadırlar. Geç kalma süresi birkaç dakika ile sınırlı olsa dahi öğretmenlere yukarıda belirtilen yönergenin ilgili hükmü gereğince 1 yıl süresince Bakanlığın yaptığı bütün merkezi sınavlarda görev verilmemektedir. Dahası öğretmenlere ellerinde olmayan nedenlerden dolayı sınava ikinci defa geç kalması durumunda ise Bakanlığın yaptığı bütün merkezi sınavlarda 5 yıl süreyle görev verilmemektedir. Ancak birinci defa geç kalma ile ikinci defa geç kalma arasında belirli bir süre sınırı konulmadığı için sözgelimi 2016 yılında birinci defa sınava geç kalan öğretmen 2023 yılında ikinci defa sınava geç kaldığı gerekçesiyle 2028 yılına kadar 5 yıl sınav görevi almaktan mahrum edilmekte ve bu durum nedeniyle birçok öğretmen ekonomik olarak da mağdur edilmektedir.

Yaşanan bu olumsuzlukların düzeltilmesi adına öncelikle Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nin 43. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen sınav görevlilerinin görevlerini belirten dokümandaki usul ve esaslara aykırı hareket edilmesinden bahisle onlara sınav görevi verilmemesine yönelik düzenlemenin kaldırılmasını; bunun mümkün olmaması durumunda ise sınav görevlilerine sınavlara geç kalmaları nedeniyle görev verilmemesi uygulamasına mahsus süre sınırı konulmasını, sınav görevlilerine birkaç dakika bile sınava geç kalmalarına karşılık 5 yıl gibi oldukça uzun bir zaman zarfınca sınav görevi verilmemesi uygulamasından vazgeçilmesini talep ediyoruz.