"Fikri Hür, Vicdanı Hür, İrfanı Hür Eğitim Çalışanlarının Adresi"
image
Öğrenci sayısına bakılmaksızın her eğitim kurumuna bir psikolojik danışman/rehber öğretmen normu verilmelidir
213 10 Nisan, 2023

Öğrenci sayısına bakılmaksızın her eğitim kurumuna bir psikolojik danışman/rehber öğretmen normu verilmelidir

Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer’in ocak ayında Ankara’da düzenlenen Akran Zorbalığını Önlemede Bütüncül Okul Yaklaşımı Çalıştay’ında “2023 öğretmen atamalarında her okula en az bir psikolojik danışman/rehber öğretmen atamasına öncelik vermeyi planlıyoruz” şeklinde ifadelerine ve hali hazırda ülke genelindeki eğitim kurumlarında yaklaşık 25.000 psikolojik danışman/rehber öğretmen ihtiyacı bulunmasına rağmen 2023 yılı nisan ayında yapılacak 45.000 öğretmen atamasında rehberliğe ayrılan kontenjan 3.604 olarak belirlenmiştir. Bakan Mahmut Özer’in yukarı yer alan açıklaması ve atamada ayrılan psikolojik danışman/rehber öğretmen kontenjanına bakıldığında atama bekleyen psikolojik danışmanlar için büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Bakanlık nezdinden yapılan açıklamalar ile uygulanan politikaların veya atama sayı ve branşlarının örtüşmemesi devlet kurumlarına ve bürokrasiye yönelik güvensizliğin toplum nezdinden yerleşmesine neden olmaktadır.

Bağımlılık konularında farkındalık oluşturmak, önleyici ve destekleyici rehberliğe olan ihtiyaç, akran zorbalığı ile mücadele, mesleki ve kariyer danışmanlığı ile öğrenci kişilik hizmetlerinin yanında aynı zamanda şubat ayında 10 ilimizi etkileyen büyük deprem felaketinden sonra öğrencilerin travma sonrası stres bozukluğu ile baş etmesinde psikolojik sağlamlıkları ve iyi oluşlarına yönelik yapılacak çalışmalar okul psikolojik danışmanlığının ne derece önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu anlamda mevcut norm kadro yönetmeliğinde bir okulda toplam 150 öğrencinin olması halinde bir rehberlik norm kadrosu ihdas edilmektedir. Daha sonra ise 500 ve katlarında rehberlik normu birer artırılarak verilmektedir. Oysa birçok okul öncesi eğitim kurumu, bilim ve sanat merkezleri, özel eğitim okulları, halk eğitim merkezleri gibi eğitim kurumlarının öğrenci sayıları 150 olmadığından dolayı rehberlik normu verilmemekte öğrenciler ve aileler rehberlik çalışmalarından ve psikolojik ilk yardım süreçlerinden ya yeterince faydalanamamakta ya da hiçbir şekilde bu desteği alamamaktadır.

Bu bağlamda bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer’in de ifade ettiği gibi öğrenci sayısına bakılmaksızın her eğitim kurumuna bir psikolojik danışman/rehber öğretmen normu verilebilmesi için norm kadro yönetmeliğinde gerekli düzenlemelerin yapılması, öğrenci ve velilerimizin profesyonel uzmanlardan destek alması, öğrencilerimizin mesleki ve kariyer planlamalarında rehberlik edecek ve özgüveni yerinde, etkili karar verme becerileri ile çatışma çözme konusundaki yetkinlikleri gelişmiş, 21.yy becerilerini kazanmış öğrenci hedeflerine ulaşmak için bu sayılan alanlarda hizmet verme amacıyla yetişmiş psikolojik danışmanlardan alınacak yardım modern eğitim sistemlerinin en önemli sac ayaklarından birini oluşturmaktadır. Norm kadro yönetmeliğinde yapılacak psikolojik danışmanlara yönelik düzenlemenin eğitim sistemimizin ve öğrencilerimizin niteliğini artıracağından hareketle bakanımızın her eğitim kurumuna bir psikolojik danışman kadrosu söyleminin de altının doldurulmasını talep ediyoruz.