"Fikri Hür, Vicdanı Hür, İrfanı Hür Eğitim Çalışanlarının Adresi"
image
2. YABANCI DİLİN ZORUNLU OLMAKTAN ÇIKARILMASINA VE SEÇMELİ DERSLERİN 3 GRUPTA TOPLANMASINA DAVA AÇTIK
574 12 Eylül, 2023

2. YABANCI DİLİN ZORUNLU OLMAKTAN ÇIKARILMASINA VE SEÇMELİ DERSLERİN 3 GRUPTA TOPLANMASINA DAVA AÇTIK

Milli Egitim Bakanlığınca Ağustos 2023 Tebliğler Dergisinde yayınlanan 24.08.2023 tarih ve 37 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararında "2. Yabancı dil dersinin zorunlu ders olmaktan çıkarılarak seçmeli dersler arasında sayılmasına" ilişkin işlem ile seçmeli derslerin "İnsan, Toplum ve Bilim", "Din, Ahlak ve Deger" ile "Kültür, Sanat ve Spor" isimli 3 gruba ayrılması ve her bir gruptan en az birer ders seçilebilmesine" iliskin işlemlerin açıkça Anayasaya aykırı olması nedeniyle öncelikle yürütmelerinin durdurulması ve devamında da iptali istemiyle Danıştay nezdinde dava açtık.
Merkez Yönetim Kurulu